ZR "PUĆA ELEKTRO" - 25230 Kula, Durmitorska 18

Vlasnik: Zoran Putnik
Tel: 025-722-505
Mob: 064-1372-342
E-mail: pucaelektro@gmail.com
Web: www.pucaelektro.backabanat.com

Delatnost:
- Elektro monterska i instalaterska radnja
- Izrada i održavanje svih instalacija od 0,4-20 KV
- Izrada protiv-požarne i gromobranske zaštite
- Umrežavanje kompjutera
- Remont trafo stanica do 20 KV